header

Ženski pevski zbor

header »Iz naših src do vašega srca.« je refren pesmi Janeza Menarta , ki jo je uglasbil Radovan Gobec in ki smo si ga za svoj moto izbrale pevke Ženskega pevskega zbora Kulturno umetniškega društva Ljubečna. Zbor je bil ustanovljen v letu 1982 na pobudo takratnega predsednika KUD-a g. Milana Brecla. Po dveh zborovodjih (g. Tone Volasko, ga. Urša Lah) je leta 1991 vodenje zbora prevzela ga. Vida Bukovac, ki ga vodi še danes.

V lanskem letu smo pevke obeležile 30 let svojega delovanja, svoj praznik smo v aprilu proslavile z odmevnim koncertom v celjskem Narodnem domu, kot vse jubileje, pa smo tudi tega pospremile s skrbno pripravljenim biltenom.

headerZbor goji predvsem slovensko ljudsko in umetno pesem, tudi cerkvene, predvsem božične pesmi, posegamo pa tudi po priredbah tujih avtorjev klasične, narodne in zabavne glasbe. Veselje do petja in prijateljstvo je tisto, ki dekleta vsak torek zvečer za dve uri združuje na pevskih vajah v glasbeni učilnici Osnovne šole Ljubečna. V času pred nastopi so vaje še pogostejše, vsako leto pa zbor svoj program še dodatno »izpili« na intenzivnih vajah. Naša Vida, priznana in dolgoletna zborovodkinja, ki je v svoji bogati glasbeni tradiciji vodila in pevsko ozaveščala številne ljubitelje zborovskega petja na celjskem, nas s svojo neizmerno srčnostjo in zavidljivo energijo usmerja in spodbuja, da na vajah in koncertih razvijemo svoje glasovne potenciale in pri tem resnično uživamo. V vseh teh letih nam je uspelo svoje petje izpopolniti na nivo, ki nas uvršča med najuspešnejše zbore v regiji.

Od oktobra 1991 leta dalje in vse do danes zbor vodi svojo kroniko. V njej je v sliki in besedi dokumentirana vsa tridesetletna dejavnost zbora: ogromno koncertov, nastopov na revijah, prireditvah, festivalih, razna srečanja doma in v tujini. Naj jih naštejemo le nekaj: vsakoletno sodelovanje na območni reviji odraslih zborov Celje in na Reviji ženskih pevskih zborov v Slovenskih Konjicah, večkratno na prireditvah Tabor slovenskih pevskih zborov v Stični, Pesem pomladi Bočna, Lisca poje, vseh prireditvah krajevne skupnosti Ljubečna (Predstavljamo se, Božični koncert, Zlata harmonika..) in samostojni koncerti (božično-novoletni in letni koncert, nastopi v slovenskih zdraviliščih, v domovih za ostarele itd). Nekajkrat smo nastopile na lokalni in tudi državni TV. Gostovale smo tudi v tujini, na Madžarskem, kjer smo večkrat bile gostje ŽPZ Canconetta iz Váchartyana pri Budimpešti.

headerŽenski pevski zbor KUD Ljubečna je bil pobudnik in tudi nosilec projekta: »Zakaj bi veselo ne peli«, ki je bil namenjen ohranjanju ljudskih pesmi. V okviru projekta so se v letih 1999 in 2005 zvrstile kar štiri zborovske prireditve domačih in gostujočih zborov KUD Ljubečna, posvečene slovenski ljudski pesmi.

Posebej za Ljubečanke sta bili pripravljeni in izdani dve pesmarici: Vesele ljudske – priredbe pesmi za ženski zbor g. Jožeta Leskovarja in Pesmi za ženski pevski zbor - umetne in narodne pesmi, ki jih je priredil Pavle Bukovac. Zbor ima v svojem arhivu precej avdio in video zapisov svojih nastopov, predstavlja pa se tudi na zgoščenki 'Vida Bukovac-Moji zbori', izdani ob 75. letnici njihove zborovodkinje. Posebno pozornost zbor nameni okroglim obletnicam, katere običajno obeleži z izdajo biltena, ki povzema delovanje v obdobju od prejšnje, do nove okrogle obletnice. headerŠe posebej pa smo pevke ponosne na zgoščenko z zadnjega jubilejnega koncerta, ki je z izbranim programom in zanimivimi gosti navdušil publiko v prepolnem celjskem Narodnem domu.

ZŽPZ KUD Ljubečna je za svoje delo doslej prejel tudi priznanje ZKO Celje in ZKOS.

Praznovanja rojstnih dni, intenzivne vaje, druženja po koncertih, še posebej pa zadovoljstvo na obrazih občinstva, so posebna in edinstvena doživetja, so nagrada za zvestobo, trud, odrekanja in požrtvovalnost pevk. Vztrajno učenje, sklepanje kompromisov, timsko delo je tisto, ki ženski pevski zbor KUD Ljubečna vodi naprej, do novih jubilejev.

Alenka Klincov

Nazaj